เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับภาษาไทย)

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับภาษาอังกฤษ)


วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวนำบุคลากรสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คำประกาศเจตนารมณ์่ต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563