การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่
  • สรุปผลการประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่

จดหมายข่าวการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 17-2-1024x726.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ ข่าว-ศธจ.ลำปาง-33-1024x726.png
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 16-1-1024x726.png

การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม

  • ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม คลิกที่นี่
  • ผลประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกที่นี่
  • สรุปผลการประเมินความพึง พอใจและความไม่พึงพอใจ รอบ 12 เดือน คลิกที่นี่

จดหมายข่าวการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม