ประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับภาค

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” ระดับภาค ทั้งนี้ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และลำปาง เป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก คัดสรร กลั่นกรองฯ ศธจ.ภาค 15 เป็นเลขานุการ ผ่านทางระบบออนไลน์ Google Meet ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง