ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจังหวัดลำปาง ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา  นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง หมอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทจังหวัดลำปาง ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ผ่านระบบแอพพลิเคชั่น Zoom ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง