ประชุมหารือข้อราชการและวางแผนการดำเนินงาน ในช่วงการระบาดโรค โควิด 19 ครั้งที่ 3

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.30นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมหารือข้อราชการและวางแผนการดำเนินงาน ในช่วงการระบาดโรค โควิด 19 ครั้งที่ 3 / 2564 ณ ห้องประชุม พระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง