ตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องประกอบของโรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 9เมษายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะกรรมการตรวจสอบความเหมาะสมและความพร้อมของอาคารสถานที่ ห้องเรียน และห้องประกอบของโรงเรียนเซนต์มารีอา ลำปาง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง