การจัดอบรม ด้านกฎหมายเชิงบวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการจัดอบรม ด้านกฎหมายเชิงบวกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายอุดม อินทรเวศน์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพระบาท1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง