คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน มทศ.รุ่น 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม อำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองปาน อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง

วันที่ 1 เมษายน 2564 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายผู้แทนคณะกรรมการระดับจังหวัด แบ่งเป็น 2 สาย นำโดย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัด และนางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของ นักเรียนที่สมัครเข้ารับการพิจารณา คัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพระราชทาน มทศ.รุ่น 13 ปีการศึกษา 2564 ระดับจังหวัด ในพื้นที่อำเภอเสริมงาม อำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองปาน อำเภอเกาะคา และอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง