ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 9.15 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง