ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2564

  1. ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศ คลิกที่นี่

2. ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่

3. ดาวน์โหลดตัวอย่างแบบรายงานประวัติ (ไฟล์ word)คลิกที่นี่

4. ดาวน์โหลดขั้นตอนการรับสมัคร

5. หนังสือ สพฐ. แจ้งขอแก้ไขการกำหนดเลขประจำตัวสอบ