ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 20 อัตรา ระหว่างวันที่ 24 – 30  มีนาคม 2564  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครด้วยตัวเองได้ที่  กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่…

ประกาศรับสมัคร

ใบสมัคร

หนังสือรับรอง (เอกสารแนบท้าย 2)

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบท้าย 3)

แบบรายงานประวัติการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบท้าย 4)

แบบรายงานประวัติและผลงาน