ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดลำปาง ประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง