สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครคัดเลือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 >>>คลิกที่นี่<<

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครคัดเลือก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 >>>คลิกที่นี่<<

ดาวน์โหลดองค์ประกอบการประเมินฯ