ประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 15

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางเนตรชนก ธรรมกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาภาค 15  โดยมี นายชาตรี  ม่วงสว่าง  ศึกษาธิการภาค 15  เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม1 สำนักงานศึกษาธิการภาค 15