ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ VTR เพื่อนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2564  เวลา 09.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ VTR เพื่อนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564 โดยมีคณะทำงานฯร่วมประชุม จำนวน 15 คน ณ ห้องประชุม  พระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง