ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่าย/ชมรม/สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดลำปาง 10/2/2564

      วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์  ทาวดี  รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่าย/ชมรม/สมาชิก TO BE NUMBER ONE  ในจังหวัดลำปาง Setting ในสถานศึกษา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และรักษาความสงบเรียบร้อยในจังหวัดลำปาง กิจกรรม  รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดTO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมพระบาท 2  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง  ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง