ประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ video conference 9/2/2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และผู้อำนวยการกลุ่มงานฯและเจ้าหน้าที่ในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านระบบ video conference และในเวลา 11.00 น. ได้ดำเนินการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มฯ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง