กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 8/2/2564

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำฝ่ายบริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง “สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต” (LPEO Zero Tolerance) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พร้อมทั้งรวมพลังแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงออกถึงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบโดยมีฝ่ายบริหารและบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางเข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง