ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563)

  • ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 คลิกที่นี่
  • รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 1 คลิกที่นี่

ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564)

  • ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่
  • รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ ประจำไตรมาสที่ 2 คลิกที่นี่

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

  • ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 และรายละเอียดแนบท้าย คลิกที่นี่

ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

  • ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 และรายละเอียดแนบท้าย คลิกที่นี