รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง 1-2/2/2564

         วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2564   นายสุทิน  แก้วพนา  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ ห้องประชุมพัฒนวิทย์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง  และเดินทางไปยังโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โรงเรียนเมืองยาววิทยา อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง และโรงเรียนอนุบาลเกาะคา อ.เกาะคา จ.ลำปาง เพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานของโรงเรียน โดยมี นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และคณะบุคลากรทางการศึกษาฯ ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลฯ