ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.ลำปาง ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศธจ.ลำปาง ครั้งที่ 1/2564 และร่วมแสดงความยินดีกับ  นายอธิพัชร์ นิธิกิตติ์สุขเกษม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานใหม่  ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง