ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 7/2563

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการจัดประชุมอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 7/2563 โดยมีรองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อกลั่นกรองงานให้แก่คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (กศจ.)  ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง