ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564 2/12/2563

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางและผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ในฐานะคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง