รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการ จัดการศึกษายกกำลังสองของการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค 19/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ดร.สุทิน แก้วพนา  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และขับเคลื่อนการ   จัดการศึกษายกกำลังสองของการศึกษาเอกชนในส่วนภูมิภาค ให้ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบของจังหวัดลำปาง  โดยมี นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมพระบาท 1   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปาง