ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563”  14/11/2563

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดย นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้บุคลากรในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563” ณ หอประชุมศาลากลาง จังหวัดลำปาง