ประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 9/11/63

วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปางเป็นประธานการประชุมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นางรุ่งทิพย์ ทาวดีและผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 13 คน ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง