กิจกรรมบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์สถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย 5/11/2563

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายบรรพ์  ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง วิทยากรศูนย์อำนวยการจิตอาสา พระราชทานจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรมบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์  กับประเทศไทย ในสถานศึกษาระดับจังหวัดลำปาง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟัง การบรรยาย จำนวน 30 คน ณ โรงเรียนทุ่งคาวิทยา อำเภอแจ้ห่ม  จังหวัดลำปาง