สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นางรุ่งทิพย์ ทาวดี ด้วยความยินดียิ่ง 22/10/2563