ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง-2564

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม คลิกที่นี่