สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 คลิกที่นี่
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2564 คลิกที่นี่