สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 คลิกที่นี่
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 คลิกที่นี่
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 คลิกที่นี่
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2564 คลิกที่นี่
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 คลิกที่นี่
  • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 คลิกที่นี่