ร่วมประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะ-กลุ่มวัยรุ่น โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ เอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

19 ตุลาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายนางจินดา สุวรรณชัญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะ-กลุ่มวัยรุ่น โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ เอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น โดยองค์กรสาธารณประโยชน์ จังหวัดลำปาง โดย พมจ.ลำปาง ร่วมกับ สสจ.ลำปาง และกลุ่มเพื่อนเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง จัดประชุมหน่วยงานคณะอนุกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดลำปาง ณ โรงแรมรีเจนท์ลอจ์ด อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง