กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด ศาสนสถาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดม่อนกระทิง ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง 18/10/2563