ระบบตรวจสอบคะแนนสอบ ภาค ก ข ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2563

ผู้สอบการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2563 สามารถตรวจสอบผลคะแนนสอบ ภาค ก, ภาค ข ได้ทันทีตามลิงค์ด้านล่างนี้ โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขบัตรประจำตัวสอบ

http://202.29.83.158/web/Application.htm?mode=initLogin&fbclid=IwAR2Xi4YgcXoOLcR3eFGy2QTc9l5expnUGD3Ilc2y489CpQ-v_aFY41-0fB4