ร่วมเสวนาประเด็น “พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ของคนลำปาง” ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8 “พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิต”