ศธจ.ลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงาน

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง นำบุคลากรร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสำนักงาน (Big Cleaning Day) เพื่อให้บุคลากรร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบอาคารสำนักงานฯ พัฒนาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้น่าอยู่ โดยมีบุคลากรร่วมดำเนินกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียง