ประชุมการพัฒนาค่ายลูกเสือ อำเภอแม่เมาะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง