ประชุมสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 9/2563