ศธจ.ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8/2563