ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ประกาศเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้

ดาวน์โหลดเอกสาร