การอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ (การกุศลของวัด) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 21 โรงเรียนทั่วประเทศ

วันที่ 22 กันยายน 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบนายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ (การกุศลของวัด) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 21 โรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ดำเนินการอบรมดังกล่าว โดยจัดระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2565 ณ โรงแรมเอเซียลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนที่ได้รับการสนับสนุน มีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน