พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2565 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น ปี พ.ศ. 2565 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลำปาง เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมสุวรรณสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญลำปางเพื่อเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ด้านความรู้ความสามารถทางดนตรี กีฬา นันทนาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา โดยนายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว