ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560

วันที่ 17 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการคณะทำงานร่วมตรวจสอบคุณสมบัติผลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเอกสารหลักฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 21/2560 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดยนายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้ยื่นคำขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ จำนวน 26 ราย โดยจะรายงานการตรวจสอบเสนอ กศจ.ลำปาง พิจารณาในการประชุมประจำเดือนกันยายน 2565