การประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ (การกุศลของวัด)

วันที่ 14 กันยายน 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ (การกุศลของวัด) โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ห่างไกล และโรงเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน