การประชุมพิจารณาทุนมูลนิธิทวี​ บุณยเกตุ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน​ เรียนดี​ และมีความประพฤติดี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 สายสามัญและสายอาชีพ​

วันที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง​ มอบหมายให้นางจินดา​ สุวรรณชัญ​ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมพิจารณาทุนมูลนิธิทวี​ บุณยเกตุ เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจน​ เรียนดี​ และมีความประพฤติดี กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ 3-4 สายสามัญและสายอาชีพ​ โดยมีนางสาววิเลขา สีสุวรรณ์​ ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง เป็นประธาน ณ​ ห้องประชุมหนองกระทิง ชั้น 2 สำนักงาน สกสค.จังหวัดลำปาง