ร่วมพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาลำปาง สพม.ลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบนายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีเปิดงานโครงการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้านวิชาการ สุนทรียภาพดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง สิ่งประดิษฐ์ พลศึกษา ณ อาคารบุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง