การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564

วันที่ 12 กันยายน 2565 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้รับรายงานตัว เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 โดยมีนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาทในโอกาสเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งโดยได้รับรายงานตัวบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง จำนวน 8 ราย