ประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง นโยบายการจัดหาและการดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ

มาตราการ-พัสดุ