การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายทวีศักดิ์ เที่ยงธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง และโรงเรียนอนุบาลเมืองปาน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง โดยมีคณะจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ซึ่งนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล นางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาการศึกษา นางสุนิสา เดชะวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และนางโชติกา ใจเฉียบ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ ร่วมต้อนรับและติดตามคณะดังกล่าว