ลงพื้นที่​นิเทศ​ ติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาและสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายบรรพ์​ ใสแจ่ม​ ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง​ มอบหมาย​ให้นางจินดา​ สุวรรณชัญ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา พร้อมด้วยน.ส.ชลันดา​ นิลสนธิ​ รองผอ.ร.ร.อนุบาลสบปราบ และน.ส.ปรียาดา​ ติ๊บตึงศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ​ สพป.ลำปาง​ เขต 3 (สายที่ 1) ลงพื้นที่​ นิเทศ​ ติดตามการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ณ​ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้​ สังกัด​ สำนักงานการศึกษาเทศบาลนครลำปางและสถานรับเลี้ยงเด็กบ้านคอมครูนัช​ เนอสเซอรี่​ สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง และ(สายที่ 2)นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ นิเทศ ติดตามการดำเนินงาน ณ รร.อรุโณทัย ลำปาง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลต้นธงชัย เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ​ ในการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันกับกระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง​ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกัน