การประชุมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายณรงค์ พันหนูเทียน รองศึกษาธิการจังหวัด เป็นประธานการประชุมการนิเทศติดตาม และประเมินผลการพัฒนาการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมพระบาท 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อหารือ และพิจารณาเกี่ยวกับการ ดำเนินงาน รวมถึงการจัดทำเครื่องมือเพื่อการนิเทศ ติดตามฯ การดำเนินงานดังกล่าว